สยจ.พิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน รวม ๔ ราย

11 ก.พ. 2562 18:02 น. 92 ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องการหย่า เรื่องฉ้อโกง เรื่องพยายามฆ่า และเรื่องเช่าซื้อบังคับคดี

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด