สยจ.ขอนแก่นให้บริการประชาชน7ราย ปรึกษากฎหมายและปรึกษาเรื่องการยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย

11 ก.พ. 2562 19:01 น. 88 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้บริการประชาชนที่มาขอรับความช่วยเหลือ จำนวน ๗ ราย ดังนี้

          ปรึกษา

                   - เรื่อง การยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน ๒ ราย

          ปรึกษากฎหมาย

                   - เรื่อง กองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๑ ราย      

                   - เรื่อง คดีปกครอง จำนวน ๑ ราย

                   - เรื่อง สัญญาขายฝาก จำนวน ๑ ราย     

                   - เรื่อง ฟ้องหย่า จำนวน ๑ ราย  

                   - เรื่อง พ.ร.บ. อาวุธปืน จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด