กระทรวงยุติธรรม ร่วมมือ ๒๒ หน่วยงาน​ ลงนามบันทึกข้อตกลง "ความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน​ เสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน​ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

11 ก.พ. 2562 20:38 น. 232 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ