ประกาศแจ้งให้ทราบเรื่องระบบโทรศัพท์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ขัดข้อง

11 ก.พ. 2562 20:41 น. 185 ครั้ง

ประกาศแจ้งให้ทราบเรื่องระบบโทรศัพท์
ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ขัดข้อง

           ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี โทรศัพท์ขัดข้อง อาจส่งผลให้ท่านที่ติดต่อราชการกับสำนักงานฯ ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 06-5616-0749 ธุรการ/นิติกร/ผู้อำนวยการฯ หรือ06-5616-0549 การเงิน และ0632737528 ผู้อำนวยการฯ/ 0868973819 นิติกร คุณวาสนา/ 0843878468 งานการเงิน คุณกาญจนา/ 0840844702 งานธุรการ คุณพรรณพร
         จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด