กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนสิทธิมมุษยชนของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

12 ก.พ. 2562 09:30 น. 221 ครั้ง

วรัญญา : ข่าว

ชัชวาล : ถ่ายภาพ/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ