ป.ป.ส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

12 ก.พ. 2562 09:36 น. 108 ครั้ง

วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 สพป. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของสำนักงาน ป.ป.ส. ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดได้แก่ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมี นางสาวพรทิพย์ แจ่มพงษ์ ผอ.สพป. เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงาน วางแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ พร้อมให้ความรู้และทักษะในเชิงการปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการต่างๆ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของสำนักงาน ป.ป.ส. เป้าหมาย 23 แห่ง และผู้แทนจากสำนักงาน ปปส.ภาค 1-9/กทม. รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน โดยหลังจากนี้ สพป. และสำนักงาน ปปส.ภาค 1-9/กทม. จะดำเนินการตามแผนที่ได้จัดทำร่วมกันกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ