รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานที่ปรึกษาพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกองทุนยุติธรรม

12 ก.พ. 2562 14:14 น. 205 ครั้ง

มานิตา / ข่าว
พิษณุ / ถ่ายภาพ และออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ