กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย

12 ก.พ. 2562 15:46 น. 218 ครั้ง

        วันนี้ ( 12 กุมภาพันธ์ 2562 ) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย รุ่นที่ 7 โดยมีพันตำรวจเอกชัชชัย สำเนียง ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจจราจร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดถนน บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณหน้าสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
        การอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย”รุ่นที่ 7 ตามที่ศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจัดที่ สโมสรกรมพลาธิการทหารบก นนทบุรี มีการนำเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมแข่งรถในทางสาธารณะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ ซึ่งคาดว่าเด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรม จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด