สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

12 ก.พ. 2562 15:52 น. 183 ครั้ง

                                 เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย โดยที่ปรึกษากฎหมาย อำนวยความยุติธรรมให้บริการประชาชนให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการขออุทธรณ์คำสั่งประกันตัวผู้ต้องหาของศาล จำนวน ๑ ราย และในวันเดียวกันนี้ นิติกร ให้บริการประชาชนให้คำปรึกษากฎหมายแนะนำเกี่ยวกับการขอประกันตัวชั่วคราว ความผิดฐานคดียาเสพติดให้โทษ จำนวน ๑ ราย และการขอประกันตัวชั่วคราว ความผิดฐานคดียักยอกทรัพย์ จำนวน ๑ ราย

                                 และเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย โดยที่ปรึกษากฎหมาย อำนวยความยุติธรรมให้บริการประชาชนให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการการทำสัญญาซื้อขายที่ดิน จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด