สยจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่

12 ก.พ. 2562 15:59 น. 73 ครั้ง

        วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวจิตรปฏิมา เทียนศรี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวุฒิชัย ปัญญาภา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทียุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่นิเทศตรวจเยี่ยมติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองแคน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด