พิธีปิด"โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 7

13 ก.พ. 2562 15:38 น. 173 ครั้ง

 

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.30 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบช.สตม. รอง ผอ.ศปอส.ตร.(TACTICS) ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม "โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ 7 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีหน่วยงานร่วมจัดอบรม ได้แก่ ชุดปฏิบัติการ ศปอส.ตร. ชุดที่ 35, ผู้แทนกองทัพบก, กองทัพไทย, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, บก. น.2, บก.น.4, ภจว.นนทบุรี และทีมโค้ชชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนร่วมกับนางสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก และผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการศูนย์ประสานงานกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 22/2558, พ.อ.ดร.ก้อง ไชยณรงค์ นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานเลขาธิการกองทัพบกและหัวหน้าคณะวิทยากรผู้ฝึกอบรม, พ.ต.อ.ณัฐพล ศุกระศร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีปิดด้วย
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง และให้คำแนะนำแนวทางกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมแข่งรถในทางตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และคำสั่งที่ 46/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 62 คน ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง ให้คำแนะนำแนวทางกับผู้ปกครอง สร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมด้วยพลังสร้างสรรค์ เพิ่มความผูกพันในครอบครัว รวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด