ม.ล.ปนัดดาฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท” แก่ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๖๒ ณ วิทยาลัยมหาดไทย จ.ชลบุรี


วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 09:45 น.

ม.ล.ปนัดดาฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท” แก่ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ ๖๒ ณ วิทยาลัยมหาดไทย จ.ชลบุรี