ปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

15 ก.พ. 2562 16:14 น. 192 ครั้ง

 

เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 2562 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 (ศอ.กต.) นำโดย นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรม และนางสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้อำนวยการ ศอ.กต. ร่วมบูรณาการในพิธีเปิดปฏิบัติการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง โดยมี นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธี สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทหาร กองร้อย รส. เขตห้วยขวาง ร่วมกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ป้องกันปัญหาอาชญากรรมและดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 โดยมีการกำกับดูแลมิให้เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ประพฤติตนไม่เหมาะสมเข้าไปใช้บริการในสถานบริการในลักษณะที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น เสพสุรา เสพยาเสพติดให้โทษหรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด