แจ้งเตือนให้ระวังผู้แอบอ้างเป็นคณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)

15 ก.พ. 2562 16:27 น. 548 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด