เลขาธิการ ป.ป.ส. สร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางลดความต้องการยาเสพติดในชุมชน

18 ก.พ. 2562 14:23 น. 212 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมสนทนาสดผ่านรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในประเด็น “พลังสังคม กำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด” เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานลดความต้องการยาเสพติดในชุมชน รวมถึงจุดเน้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลดความต้องการยาเสพติดในชุมชน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในฐานะส่วนสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ