คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม กำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

18 ก.พ. 2562 14:27 น. 187 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุม  เชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่ 2/2562 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีนางกานต์เปรมปีด์ ชิตานนนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรคจาการดำเนินงาน ของ ศอ.ปส.จ.นครพนม จากนั้นเดินทางไปยังกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานสกัดกั้นยาเสพติดและปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดชายแดน การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ตอนในของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และตำรวจภูธรภาค ๔ ตามลำดับ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ