เลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี

18 ก.พ. 2562 14:31 น. 130 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี จำนวน 420 คน โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม การรับรู้กฎกติกาที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กแต่ละวัย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันเป็นการให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางป้องกันอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในปัจจุบัน ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ