สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำกลางนครพนม


วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 15:00 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำกลางนครพนม