การะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกระทรวงยุติธรรม


วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13:17 น.

การะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. ณ.ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน การะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกระทรวงยุติธรรม เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้