โครงการ“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแก่บุคลากรกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

25 ก.พ. 2562 12:03 น. 1,325 ครั้ง

 

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแก่บุคลากรกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องมาเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปได้ โดยสำนักพระราชวัง ประกาศจัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมืองซึ่งเป็นที่ปีติยินดีแก่ประชาชนทั่วหล้า ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญและศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางราชสำนักและพระราชพิธีสำคัญต่างๆ มาร่วมบรรยาย
ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (๑) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (๒) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) และหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางสังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด