ป.ป.ส. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ครั้งที่ 1/2562

25 ก.พ. 2562 16:25 น. 431 ครั้ง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะอนุกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน เข้าร่วม การประชุมครั้งนี้ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณากรอบอัตรากำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 หลักเกณฑ์การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (กรณียกเลิกทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด) และความคืบหน้าการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ สำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ