รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส.

25 ก.พ. 2562 16:29 น. 136 ครั้ง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกอง/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 50 นาย ณ ห้องประชุม Command Centre สำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ