พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะฯลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่

26 ก.พ. 2562 09:56 น. 156 ครั้ง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยพลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการป.ป.ส. ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปกระบวนบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดรักษา
จากนั้นลงพื้นที่บ้านท่ากระดาษริมเหลือง หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับฟังสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการชุมชนเข้มแข็งจนกระทั่งพัฒนาต่อยอดสู่การจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง ฝึกอบรมแกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสร้างเยาวชนทายาทชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ