ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนธันวาคม 2561

26 ก.พ. 2562 15:38 น. 405 ครั้ง

1) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

2) ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

 

3) ด้านการอำนวยความยุติธรรม