ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนธันวาคม 2561

26 ก.พ. 2562 16:07 น. 1,905 ครั้ง

1) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

2) ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

 

3) ด้านการอำนวยความยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด