พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

1 มี.ค. 2562 09:09 น. 239 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำทีมบุคลากรส่วนกลางสังกัดกรมพินิจ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกวัดในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด