• Slide 0
  • Slide 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และจัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 5 มี.ค. 2562 09:16 น.

จำนวนผู้อ่าน 212 คน