• Slide 0
  • Slide 1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต            และประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา    ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 5 มี.ค. 2562 09:27 น.

จำนวนผู้อ่าน 205 คน