• Slide 0
  • Slide 1

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับจริยธรรมและวินัยข้าราชการ

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับจริยธรรมและวินัยข้าราชการ เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 2,000 1,500 และ 1,000 บาท  รวมทั้งโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร 

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 5 มี.ค. 2562 10:04 น.

จำนวนผู้อ่าน 246 คน