นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม “ยุติธรรมใส่ใจ ... เพื่อความปลอดภัยของสังคม”

12 มี.ค. 2562 15:13 น. 154 ครั้ง

วันนี้ (12 มีนาคม 2562) เวลา 08.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมบูธประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม (Justice Roadshow) โดยภายในบูธมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูล สถิติ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับประชาชน ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนอธิบดีกรมพินิจฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด