ก.ยุติธรรม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 11:22 น.

ก.ยุติธรรม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก