กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน ครั้งที่๕/๒๕๖๒

13 มี.ค. 2562 17:26 น. 204 ครั้ง

พิมล : ข่าว

พิษณุ : ถ่ายภาพ / ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ