รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมคืนความเป็นธรรมมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ครั้งที่ ๙

15 มี.ค. 2562 08:23 น. 97 ครั้ง

พิษณุ : ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ