ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้) เดินทางไปราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มี.ค. 2562 09:54 น. 41 ครั้ง

เอกสารแนบ