สยจ.สงขลา เข้าประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการให้ความ ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลปริก และศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว

15 มี.ค. 2562 10:16 น. 29 ครั้ง

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจากยุติธรรมจังหวัดสงขลา ให้ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการให้ความ ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการความขัดแย้งในชุมชน และการประสานความร่วมมือกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ศุนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลปริก และศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด