สยจ.สงขลา เข้าประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการให้ความ ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเชิงแส

15 มี.ค. 2562 10:21 น. 31 ครั้ง

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ยุติธรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการให้ความ ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการความขัดแย้งในชุมชน และการประสานความร่วมมือกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธ์ จังหวัดสงขลา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด