ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจของกองทุนยุติธรรม จำนวน ๓๙ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๓๙ คน ค่าซ่อมแซมบำรุง ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และค่าประกันภัยรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

15 มี.ค. 2562 11:16 น. 45 ครั้ง

เอกสารแนบ