สยจ.สิงห์บุรีร่วมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน

15 มี.ค. 2562 11:54 น. 98 ครั้ง

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 นายบุญเลิศ คงหอม ยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 6 จังหวัดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา ชัยนาม ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 

     ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมมชมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ภายใต้รับผิดชอบของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร และตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองอโยธยา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด