มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562

18 มี.ค. 2562 10:50 น. 226 ครั้ง

 

ระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2562 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 นครสวรรค์ ได้นำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันคีตะมวยไทย ในงาน “มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและเกิดความภูมิใจในศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานจากบรรพบุรุษไทย เกิดการฝึกซ้อม การแข่งขัน สร้างความรัก ความสามัคคี ระเบียบวินัย ตลอดจนก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีขึ้น
ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทไหว้ครูมวยไทยและทักษะมวยไทย และ 2) ประเภทคีตะมวยไทย โดยเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 6 นครสวรรค์ ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบออดิชั่น และเข้าร่วมการแข่งขันด้วย ผลการแข่งขันปรากฏว่า
1.ประเภททักษะมวยไทยคู่หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 4 และ 5 ของประเทศ พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ รวม 2 รางวัล
2. ประเภททักษะมวยไทยคู่ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรับรางวัลชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย พร้อมถ้วยเกียรติยศ และรางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ของประเทศ พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ รวม 2 รางวัล
และ 3. ประเภทคีตะมวยไทย อายุเกิน 19 ปีขึ้นไป ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 5 ของประเทศ พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว จัดโดยกรมพลศึกษา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด