• Slide 0

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวิถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางไปตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวิถวัลย์ สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางไปตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงวันที่ 20 มี.ค. 2562 14:55 น.

จำนวนผู้อ่าน 176 คน