โครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชน โดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม

2 เม.ย. 2562 08:52 น. 185 ครั้ง

 

วันที่ 1 เมษายน 2562 นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีเปิด "โครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชน โดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม" โดยมี พันตำรวจโทไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และพันตำรวจโทหญิงอัมพิกา ลีลาพจนาพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "พัฒนาระบบป้องกันการเสพติดซ้ำของเด็กและเยาวชน" กับพันตำรวจโทไพศิษฎ์ฯ, ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, นางสาวสุพจนี ชุติดำรง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาสารสนเทศด้านลดอุปสงค์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และพันตำรวจโทหญิงอัมพิกาฯ อีกทั้งมีการเปิดเวทีอภิปรายรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย ซึ่งโครงการจัดโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการฯ จากโรงเรียนในร้อยตำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติดเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ ปัจจุบันมีหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 14 แห่งทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมลาเวนเดอร์ 2 ชั้น 3 โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด