รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด กรุงมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

2 เม.ย. 2562 16:57 น. 233 ครั้ง

วันที่ 31 มีนาคม 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สอาดพรรค คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะผู้แทนไทย  เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Chemical Examination) กรุงมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมี นาง ตาน ตาน จี รองผู้อำนวยการสถานตรวจพิสูจน์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอประวัติความเป็นมาของสถานตรวจพิสูจน์ฯ ความร่วมมือด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดกับประเทศไทย และรายงานประมวลการตรวจพบยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำปี 2561 รวมถึงกล่าวขอบคุณฝ่ายไทยสำหรับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ