ป.ป.ส. จัดประชุมติดตามผลการดำเนินการด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ ครั้งที่ 4/2562

3 เม.ย. 2562 09:15 น. 238 ครั้ง

     วันที่ 2 เมษายน 2562 สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินฯ ครั้งที่ 4/2562 ผ่านทางระบบ Video conference
ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานการประชุม และมีนายอำนาจ เหล่ากอที ผอ.สตส. ผู้อำนวยการส่วนใน สตส., ผอ.ปปส.ภาค 1-9/กทม., ผอ.ทบ. และพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ปปส.ภาค 1-9/กทม., หัวหน้ากลุ่มงานและผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงาน ตลอดจนการรับฟังปัญหาอุปสรรค เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการบูรณาการงานด้านการริบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับของสำนักงาน ป.ป.ส.

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ