รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมหารือแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ประจำปี 2562

3 เม.ย. 2562 14:38 น. 372 ครั้ง

วันที่ 3 เมษายน 2562 พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมหารือแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ประจำปี 2562 ภายใต้แผนแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเข้าร่วมประชุม ได้แก่ คุณอัน กัว จุน (Mr.An Guo jun) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน, คุณพุดสะหวาด สูนทะลา (Mr.Phoutsavath Sounthala) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการตรวจตราและควบคุมยาเสพติดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, พล.ต.จัตวา วิน หน่าย (Pol. Brig. Gen. Win Naing) ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด/เลขาธิการร่วมสำนักงานคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา, พล.ต.ท.นีค ยุทเธีย (Pol.Lt.Gen. Neak Yuthea)รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติกัมพูชา และพ.ต.อ. วุ วัน เยือง (Pol.Col. Vu Van Duong) รองผู้อำนวยการแผนกป้องกันและปราบปรามการลักลอบผลิตทครอบครอง จำหน่าย และลำเลียงยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประชุมในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ได้มาพบกันในการประชุมที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินตามปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ ปี 2562 ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (2562-2565) อย่างมีส่วนร่วมของทุกประเทศ ซึ่งคาดว่าหลังจากที่แต่ละประทศนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ จะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและประเทศลุ่มน้ำโขง อันจะส่งผลต่อประชาชนของพวกเราให้รอดพ้นจากภัยอันตรายจากยาเสพติดและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยอีกวาระหนึ่ง จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการในแต่ละประเทศ รวมทั้งผู้ประสานงานของ 6 ประเทศ มาประจำการ ณ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ศกนี้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ