สำนักงาน ป.ป.ส. ในนามผู้แทนกระทรวงยุติธรรม วางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2562

3 เม.ย. 2562 14:45 น. 173 ครั้ง

วันที่ 1 เมษายน 2562 พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ในนามผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2562 เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 20 นาย เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ