รมว.ยธ. พร้อมด้วย เลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุม High Level Conference – Synchronizing Trade and Security Plans in Support of ASEAN 2025

4 เม.ย. 2562 16:11 น. 156 ครั้ง

วันที่ 3 เมษายน 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม High Level Conference – Synchronizing Trade and Security Plans in Support of ASEAN 2025 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือและแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการชายแดนในกรอบอาเซียน ทั้งนี้ ประเด็นด้านการบริหารจัดการชายแดนเป็นหนึ่งในประเด็นที่ประเทศไทยให้ความสำคัญและจะผลักดันในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง เสถียรภาพและความยั่งยืนตามแนวชายแดนรวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายจากอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การสัญจรข้ามพรมแดน และการสร้างความเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม CR1 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ