กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์ "ผู้ต้องขังลำปางหนีไม่พ้น จับได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง"

5 เม.ย. 2562 16:08 น. 225 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด