ป.ป.ส. จัดอบรมถอดบทเรียนระบบปฏิบัติการข่าวสารเพื่อบริหารงาน ป.ป.ส.

10 เม.ย. 2562 14:15 น. 244 ครั้ง

วันที่ 8 เมษายน 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนระบบปฏิบัติการข่าวสารเพื่อการบริหารงาน ป.ป.ส. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกอง/สำนัก/ศูนย์/สำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 และ กทม. จำนวน 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานความเข้าใจในเชิงวิชาการสำหรับการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) และสามารถแปลงองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ และสนับสนุนให้การบริหารงานของสำนักงาน ป.ป.ส. บรรลุวัตถุประสงค์ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 8 - 9 เมษายน 2562 ณ รร.บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ