เลขาธิการ ป.ป.ส. สร้างการรับรู้และความเข้าใจในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการผ่อนปรนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

11 เม.ย. 2562 18:29 น. 176 ครั้ง

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว CGTV/CCTV ประเทศจีน  เกี่ยวกับประเด็นแนวทางผ่อนปรนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงนโยบายการผ่อนปรนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อสาธารณชนในระดับนานาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์กัญชาและมาตรการปราบปรามการลักลอบนำเข้าหรือครอบครองกัญชาในปัจจุบันและการอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์และการวิจัย ณ ห้องบริหารสถานการณ์ สำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ