กระทรวงยุติธรรม หารือแนวทางการป้องกันกลุ่มผู้พ้นโทษกระทำความผิดซ้ำ

12 เม.ย. 2562 10:32 น. 200 ครั้ง

พิมล : ข่าว

กฤษดา : ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ